Chương Trình Nhà Ở Lealman

Lealman logo

Nhà ở của bạn có cần sửa chữa không?

Nếu bạn sống ở Lealman, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Quận Pinellas.

Chương Trình Nhà Ở Năm 2023

Programa de Rehabilitación de Viviendas

hasta $40,000 en préstamos perdonables y sin intereses para reparaciones de techos, ventanas y puertas, sistemas HVAC, mejoras de plomería y electricidad relacionadas con el código, así como para mejorar y realzar la apariencia exterior de la vivienda y la propiedad del solicitante

Para calificar, las propiedades deben estar en Lealman y los dueños deben tener un ingreso familiar por debajo del 80% del ingreso promedio del área (AMI, por sus siglas en inglés).

Mejoras Elegibles

 • Reparación de techos
 • ventanas y puetas
 • sistemas de HVAC
 • mejoras de plomería y electricidad relacionadas con el código
 • así como mejoras en el exterior de la casa o propiedad.

Chương Trình Cải Thiện Nhà Ở

Lên đến $10.000 tài trợ để cải thiện mặt tiền và địa thế có thể nhìn thấy từ đường phố.

Để hội đủ điều kiện, ngôi nhà phải ở Lealman và chủ sở hữu ngôi nhà phải có thu nhập hộ gia đình dưới 120% AMI.

Những Cải Tiến Đủ Điều Kiện

 • Sơn phủ bên ngoài tất cả các bề mặt ngoại thất
 • Sửa chữa vách ngăn, nề hoặc trát tường
 • Xây dựng và sửa chữa đường lái xe/vỉa hè
 • Bố trí sân vườn (Chỉ thực vật bản địa hoặc phù hợp với môi trường Florida, không cho phép sử dụng cỏ)
 • Sửa chữa hoặc tái xây dựng hiên trước, mái hiên và đường dốc cho người khuyết tật
 • Sửa chữa hoặc thay thế hàng rào (chỉ sân trước; sân bên đủ điều kiện nếu đối mặt với đường)

Chủ sở hữu nhà ở có thu nhập hộ gia đình dưới 80% AMI sẽ hội đủ điều kiện tham gia cho cả hai chương trình.

Giới Hạn Thu Nhập Hộ Gia Đình Năm 2022

Kích Cỡ Hộ Gia Đình80% AMI120% AMI
1$46.000$69.000
2$52.600$78.840
3$59.150$88.680
4$65.700$98.520
5$71.000$106.440
6$76.250$114.360
7$81.500$122.280
8$86.750$130.080

Người Nộp Đơn Phải

 • Là chủ sở hữu của một nhà ở có cấu trúc vững chắc và nằm trong Khu Vực Tái Phát Triển Cộng Đồng Lealman.
 • Thanh toán đúng hạn tất cả các loại thuế bất động sản và không bị tịch thu nhà.
 • Không có bất kỳ khoản thế chấp chưa thanh toán nào đối với bất động sản.
 • Duy trì bảo hiểm của chủ sờ hữu nhà.

Cách Thức Nộp Đơn

Hoàn thành một biểu mẫu quan tâm cho chương trình. Bạn sẽ được liên lạc để xác nhận đủ điều kiện hay không.

Để nhận đơn đăng ký bằng bản in hoặc qua email hoặc để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Tanya Kurtin
Điện thoại: 727-464-5310
Email: tkurtin@pinellascounty.org
Gửi thư:
Lealman Exchange
5175 45th Street
Lealman, FL 33714

Các khoản tài trợ sẽ được cấp trên tuần tự người nộp đơn trước, hội đủ điều kiện trước cho đến khi hết vốn trong quỹ, tùy thuộc vào việc đơn đăng ký có đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện hay không.

Chi Tiết về Chương Trình

 • Chương Trình Cải Thiện Nhà Ở là một khoản tài trợ và không phải khoản vay.
 • Chương Trình Cải Tạo Nhà Ở yêu cầu chủ sở hữu bất động sản thực hiện một khoản thế chấp trả chậm (khoản vay) với Quận Pinellas tương đương với tổng chi phí sửa chữa được thực hiện tại nhà. Khoản vay không có lãi suất và không cần thanh toán hàng tháng.
 • Không có yêu cầu hoàn trả miễn là bạn duy trì quyền sở hữu nhà.
 • 10% khoản vay được miễn nợ mỗi năm (ví dụ: nếu khoản thế chấp trả chậm là $40.000, $4.000 sẽ được miễn trừ mỗi năm trong vòng 10 năm. Vì vậy, nếu bạn sống trong ngôi nhà một năm và quyết định bán, bạn sẽ phải hoàn trả $36.000. Nếu bạn sống trong ngôi nhà hai năm, bạn sẽ phải hoàn trả $32.000, v.v., cho đến khi toàn bộ $40.000 được miễn nợ sau 10 năm).
 • Bạn phải sống trong ngôi nhà như nơi ở chính của mình và nếu bạn bán, chuyển nhượng, giao phó hoặc bán tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, số dư còn lại của khoản vay sẽ đến hạn.
 • Nếu có câu hỏi thắc mắc nào về khoản vay, bạn có thể gọi cho Dịch Vụ Pháp Lý Gulfcoast, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho cư dân cao tuổi và đủ điều kiện về thu nhập. Bạn có thể gọi điện (727) 821-0726 hoặc đến gặp họ tại Trung Tâm Giao Dịch Cộng Đồng Lealman, tọa lạc tại 5175 45th St. N., Bldg A., Lealman 33714.
 • Cùng Nhau Xây Dựng Lại Vịnh Tampa (Rebuilding Together Tampa Bay – RTTB) đóng vai trò là Tổng Thầu Sửa Chữa cho cả hai chương trình thay mặt cho Quận Pinellas. Bạn có thể tìm hiểu thêm về họ bằng cách truy cập trang web của họ tại www.rttb.org
 • RTTB sẽ giúp bạn đánh giá những sửa chữa cần thiết cho ngôi nhà của mình, trả lời bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào bạn có thể có, lên kế hoạch công việc cần thực hiện cho dự án và giám sát quá trình sửa chữa.